Schrijftraining & -coaching voor je boek

Heb je in het verleden een boek of serie uitgegeven waarvan je nu denkt: dat kan beter of anders? Dan kun je die herschrijven en opnieuw uitbrengen. Als Selfpubber heb je immers alle regie in eigen hand. Maar is dat wel altijd handig?

Wanneer is herschrijven en heruitgeven een goed idee?

Z

Je hebt een nieuw boek geschreven en dit is een mooie voorloper. Je wilt hem daarom opnieuw en in herschreven editie uitbrengen, zodat het perfect aansluit op je nieuwe boek of serie. 

Z

De serie sluit aan op een actueel onderwerp. Met een paar kleine aanpassingen sluit jouw verhaal helemaal aan op deze tijd.

Z

Je wilt de lezers van je boeken enthousiast maken voor je backlist door deze opnieuw uit te brengen en als je dat toch doet, kun je net zo goed wat ‘verbeteringen’ aanbrengen. 

Tips!

Er kunnen dus allerlei redenen zijn om een of meerdere van je eerdere boeken opnieuw en in herziene vorm uit te geven. Een aantal tips:

Stel jezelf altijd de vraag: wat wil ik bereiken? Een nieuwe doelgroep aanboren, en zo meer nieuwe lezers genereren?

Hoeveel tijd en energie wil ik erin stoppen? Wanneer is het voor jou ‘goed’? Bereik je met een nieuwe cover ook je doel?

Bedenk dat alle tijd die je stopt in het herschrijven, je niet aan het schrijven van nieuwe verhalen kunt spenderen.

Lijkt het herschrijven steeds meer op ‘opnieuw’ schrijven? Vraag jezelf in dat geval af of je niet beter een heel nieuw verhaal kunt schrijven.

De vrijheid die Selfpubbers hebben is heerlijk, maar kan ook een valkuil zijn. Voordat je bij een traditionele uitgeverij een herziene editie uitbrengt, moet er heel wat gebeuren. De focus ligt daar toch vooral op nieuwe boeken. Wees daarom zo praktisch mogelijk met het herzien van een ‘oud’ reeds gepubliceerd verhaal of serie. Bedenk of je alle moeite, tijd, geld en energie die je erin stopt, er ook daadwerkelijk weer uit kan halen. Bedenk dat jij op moment van schrijven, de schrijver en persoon was die je toen was, met het verhaal van dat moment. Het heeft bijgedragen aan de schrijver die je nu bent, en die zich steeds verder ontwikkelt.

Vraag jezelf af wat voor jou goed is: herschrijven, of je focussen op al die mooie nieuwe boeken die je nog gaat schrijven. Als de schrijver die je NU bent.

Wat zijn jouw overwegingen om een ‘oud’ verhaal te herzien?

Ik lees ze graag in de opmerkingen!